Bu derste, açık kaynak kodlu işletim sisteminin kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Windows'u kullanıcı düzeyinde bilen bir öğrencinin Linux İşletim sistemine terminal düzeyinde hakim olmasını amaçlar. 

Bilimsel Araştırma Teknikleri Dersi

Bilgisayar Becerileri III Dersi - Elektronik Tablolama
EXCEL

Dersin Amacı

Bu dersin sonucunda, temel etik kavramı, gelişimi, batı medeyiti ve İslam kültüründeki anlamı, edep kavramının önemi, adab-ı muaşeret ile nezaket kuralları hatırlanır; Bir mühendis olarak sahip olunması gereken adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk, sorumluluk, insan hakları, hukukun üstünlüğü, sevgi, saygı, emeğin hakını vermek gibi temel değerlerin hatırlatılır; Çalışma etiğinde iş ahlakının önemi ile mühendislik etik sözleşmesi öğrenilir; Mevzuatımızda, İş Kanunu ve Etik Yönetmeliğindeki etiğe dair müeyideler öğrenilir.

İçerik

Temel kavramlar. Etik ile ahlak olgusu arasındaki ilişki. Etik kavramının tarihi, antik çağda, günümüzde ve felsefede etik. Etikde ve edep kavramı. Endüstri mühendisliğinde edep, konuşmada, yaşantıda edep. Etik davranışlar, edepli olmak, tevazu sahibi, sabırlı, hoşgörülü, hakkaniyetli, doğru, nezaketli ve iyi niyetli olmak. Etiğin temeli: kendini tanıma. Batı felsefesinde ve İslam kültüründe kendini tanıma. Konuşmada etik ve edep olgusu. Alışkanlıklardan kaynaklanan konuşma yanlışları. Konuşma unsurları ve konuşma sanatı. Fesahat, balağat, hitabet. Başlıca etik ilkeleri: adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, hümanizm, hukukun üstünlüğü, sevgi, saygı, emeğin hakkını verme, yasadışı talimatlara direnme. Çalışma etiği ve iş ahlakı. Mühendislik etiği, mesleki etik, etik sözleşmesi, mühendislik sözleşmesi, mühendisin sorumlulukları. İş Kanununda etik. Etik davranma ilkesi, feshin geçerli sebeplere dayandırılması, işçinin ve işverenin haklı nedenlerle derhal fesih hakkı. Etik yönetmeliği, amacı, kapsamı, dayanağı, etik ilkelerinin uygulanması ve kültürünün yerleştirilmesi. Adab-ı muaşeret ve ilkeleri. Bireysel ve toplumsal nezaket ve zerafet.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonucunda, temel etik kavramı, gelişimi, batı medeyiti ve İslam kültüründeki anlamı, edep kavramının önemi, adab-ı muaşeret ile nezaket kuralları hatırlanır; Bir mühendis olarak sahip olunması gereken adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk, sorumluluk, insan hakları, hukukun üstünlüğü, sevgi, saygı, emeğin hakını vermek gibi temel değerlerin hatırlatılır; Çalışma etiğinde iş ahlakının önemi ile mühendislik etik sözleşmesi öğrenilir; Mevzuatımızda, İş Kanunu ve Etik Yönetmeliğindeki etiğe dair müeyideler öğrenilir.

Bilişim Hukuku I & II dersleri