Available courses

3 BOYUTLU MODELLEME (3DS MAX) dersi

ve

3 BOYUTLU MODELLEME VE IŞIKLANDIRMA

dersi için ortak sınavdır.

Dersin Amacı:
Mimarlığın temelini oluşturan kavramların irdelenmesi

Sketchup , kullanımı kolay ve kullanıcı tarafından oluşturulan modellerin karşıdan yüklenebileceği kapsamlı bir veritabanına sahip olan 3D modelleme yazılımıdır.

Mimari Modelleme 1 , Mimari Modelleme 2, Mimari Modellemede Işıklandırma ve Kaplama derslerinin içerikleri bu dersin altında toplanmıştır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Dersi

CS50 Introduction to the Intellectual Enterprises of Computer Science and the Art of Programming (Harvard University)

Bu ders psikolojinin temel prensiplerine nesnel ve bilimsel bir giriş niteliğindedir.

Teknoloji okuryazarlığı eğitimimizde görüntü işlemeyi, nesnelerin internetini, arayüz tasarımını, uygulama tasarımını, blok zinciri, kodlamayı, oyun tasarımını, artırılmış gerçekliği, büyük veriyi ve yapay zekayı alanında uzman profesyonellerden dinleyeceksiniz.

Öğretim Görevlisi: Sevdanur Genç

CS10 YAZILIM GELİŞTİRME - ORYANTASYON Dersi

Yeni İletişim Teknolojileri Dersi

This short introductory video series on the Visual Studio IDE (Interactive Developer Environment), VS expert, Kendra Havens, gives a quick overview of Visual Studio, Installation, and some great productivity tips!

A series of videos Introducing users to Visual Studio for Mac, download it now here - https://aka.ms/VS4MacDownload

Watch all the videos here - https://aka.ms/VS4MacSeries

Discover the world of .NET Core with experts like Scott Hanselman and Kendra Havens from Microsoft that walk you through the ins and outs of "What is .NET" and how to publish your very first application!

3 BOYUTLU MODELLEME (3DS MAX) dersi

ve

3 BOYUTLU MODELLEME VE IŞIKLANDIRMA

dersi için ortak sınavdır.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE FİNAL SINAVI

REVIT MUAFİYET SINAVI

Felsefe tarihi varoluş sorununu çözmek ya da deneyim dünyamızı bizim kendimize anlaşılır kılmak için yapılmış olan farklı girişimlerin bağıntılı bir açıklamasını vermeyi amaçlar.

Mantıksal insan düşüncesinin en erken başlangıcından günümüze dek gelişiminin öyküsüdür; felsefi kuramların salt zamandizinsel bir sıralaması ve açımlaması değil, ama bunların birbirleri ile içinde üretildikleri zamanlar ile ve onları sunan düşünürler ile ilişkileri içinde bir incelemesidir.


Mimarlığa Giriş IV 

Dersin Amacı:
Mimarlığın temelini oluşturan kavramların irdelenmesi

Mimari Modelleme 1 , Mimari Modelleme 2, Mimari Modellemede Işıklandırma ve Kaplama derslerinin içerikleri 3DS MAX & V-RAY başlıklı dersin altında toplanmıştır. 

3DS Max, Autodesk tarafından geliştirilen bir 3B modelleme, görselleştirme ve animasyon programıdır. MSDOS ortamında çalışan 3D Studio DOS yazılımının devamı olan 3DS Max'in son sürümü, 3ds Max 2021'dir.

Gelişmiş eklenti desteği ve kolay kullanımı ile 3ds Max, 3B modelleme yazılımları arasında en yaygın kullanıma sahip uygulamalardan biridir. Gelişmiş karakter modelleme özellikleri ile oyun geliştiricilerinin gözdesi haline gelmiştir. Film özel efektleri, mimari sunumlar ve endüstriyel tasarım sunumları gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

V-Ray, 3 Boyutlu grafik uygulamaları için Chaos Group Ltd. tarafından geliştirilmiş bir render motorudur. V-Ray'in en yaygın kullanıldığı alan mimari görselleştirmelerdir.

Hayatımıza dokunan her türlü veri Büyük Veri'nin bir parçasıdır. Verilerin anlamlandırılması da Semantik'in bir parçasıdır.

İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirebilmesi, en önemlisi de gelir artışını ilerletebilmesi ve bunları sürekli hale getirebilmesi için Büyük Veri'nin işlenmesi, anlamlandırılması ve doğru kullanılabilmesi son derece önemlidir.

Büyük Veri'nin iyi analiz edilmesi, derin ve karmaşık bilgiyi anlamlı hale getirir. Semantik yaklaşımlar sergilenmesi, karar alma ve uygulama sürecinde büyük fayda sağlar. Büyük Veri'nin kullanımında "Tahmin Etmek" yerine "Gerçekten Bilmek" gibi bir kavram söz konusu ise "Semantik" vazgeçilmez bir unsurdur.

"Büyük Veri" ve "Semantik" hem şimdiki zamanı hem de geleceği şekillendiren çok büyük bir güçtür.