Available courses

Sketchup , kullanımı kolay ve kullanıcı tarafından oluşturulan modellerin karşıdan yüklenebileceği kapsamlı bir veritabanına sahip olan 3D modelleme yazılımıdır.

Mimari Modelleme 1 , Mimari Modelleme 2, Mimari Modellemede Işıklandırma ve Kaplama derslerinin içerikleri bu dersin altında toplanmıştır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Dersi

Girişimcilik Dersi

CS50 Introduction to the Intellectual Enterprises of Computer Science and the Art of Programming (Harvard University)

Dersin Amacı:
Mimarlığın temelini oluşturan kavramların irdelenmesi

MUHASEBEYE GİRİŞ Dersi

Bu ders psikolojinin temel prensiplerine nesnel ve bilimsel bir giriş niteliğindedir.

TASARIMA GİRİŞ

Teknoloji okuryazarlığı eğitimimizde görüntü işlemeyi, nesnelerin internetini, arayüz tasarımını, uygulama tasarımını, blok zinciri, kodlamayı, oyun tasarımını, artırılmış gerçekliği, büyük veriyi ve yapay zekayı alanında uzman profesyonellerden dinleyeceksiniz.

TEMEL HUKUK Dersi

CS10 YAZILIM GELİŞTİRME - ORYANTASYON Dersi

Yeni İletişim Teknolojileri Dersi

Bu derste, açık kaynak kodlu işletim sisteminin kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Windows'u kullanıcı düzeyinde bilen bir öğrencinin Linux İşletim sistemine terminal düzeyinde hakim olmasını amaçlar. 

Bilgisayar Becerileri III Dersi - Elektronik Tablolama
EXCEL

In this first video of a full Intro to C# video series, Scott Hanselman and Kendra Havens review the basics of C# from building a simple Hello World application to knowing about Object Oriented Programming with Microsoft experts! Watch the entire series here - https://aka.ms/dotnet3-csharp

This short introductory video series on the Visual Studio IDE (Interactive Developer Environment), VS expert, Kendra Havens, gives a quick overview of Visual Studio, Installation, and some great productivity tips!

A series of videos Introducing users to Visual Studio for Mac, download it now here - https://aka.ms/VS4MacDownload

Watch all the videos here - https://aka.ms/VS4MacSeries

Discover the world of .NET Core with experts like Scott Hanselman and Kendra Havens from Microsoft that walk you through the ins and outs of "What is .NET" and how to publish your very first application!

Why use containers? Docker is a way to package and distribute your applications with all its dependencies. Get started using Docker tooling for Visual Studio and learn how to publish your web app in this Introduction to Containers (Docker) video series!

Mimari Modelleme 1 , Mimari Modelleme 2, Mimari Modellemede Işıklandırma ve Kaplama derslerinin içerikleri 3DS MAX & V-RAY başlıklı dersin altında toplanmıştır. 

3DS Max, Autodesk tarafından geliştirilen bir 3B modelleme, görselleştirme ve animasyon programıdır. MSDOS ortamında çalışan 3D Studio DOS yazılımının devamı olan 3DS Max'in son sürümü, 3ds Max 2021'dir.

Gelişmiş eklenti desteği ve kolay kullanımı ile 3ds Max, 3B modelleme yazılımları arasında en yaygın kullanıma sahip uygulamalardan biridir. Gelişmiş karakter modelleme özellikleri ile oyun geliştiricilerinin gözdesi haline gelmiştir. Film özel efektleri, mimari sunumlar ve endüstriyel tasarım sunumları gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

V-Ray, 3 Boyutlu grafik uygulamaları için Chaos Group Ltd. tarafından geliştirilmiş bir render motorudur. V-Ray'in en yaygın kullanıldığı alan mimari görselleştirmelerdir.

Bilgisayar Becerileri II Dersi - Sunu Tasarlama ve Düzenleme
POWERPOINT

Bilgisayar Becerileri I Dersi
Temel Bilgisayar Kullanımı ve Kelime İşlemciler

WORD

ENGLISH I - Elementary I

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - SINAV

BİLİŞİM HUKUKU - SINAV (TEMMUZ 2021)

Bilgisayar Becerileri Excel Sınavı

3DS MAX Muafiyet Sınavı

Temel Bilgisayar Muafiyet Sınavı I

SketchUp Final Sınavı

AutoCAD Final Sınavı

ENGLISH III - Pre Intermediate I

ENGLISH II - Elementary II

Hayatımıza dokunan her türlü veri Büyük Veri'nin bir parçasıdır. Verilerin anlamlandırılması da Semantik'in bir parçasıdır.

İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirebilmesi, en önemlisi de gelir artışını ilerletebilmesi ve bunları sürekli hale getirebilmesi için Büyük Veri'nin işlenmesi, anlamlandırılması ve doğru kullanılabilmesi son derece önemlidir.

Büyük Veri'nin iyi analiz edilmesi, derin ve karmaşık bilgiyi anlamlı hale getirir. Semantik yaklaşımlar sergilenmesi, karar alma ve uygulama sürecinde büyük fayda sağlar. Büyük Veri'nin kullanımında "Tahmin Etmek" yerine "Gerçekten Bilmek" gibi bir kavram söz konusu ise "Semantik" vazgeçilmez bir unsurdur.

"Büyük Veri" ve "Semantik" hem şimdiki zamanı hem de geleceği şekillendiren çok büyük bir güçtür.

Bu derste Masaüstü uygulamaları oluşturmayı öğreneceksiniz. Dersler boyunca Windows üzerinde çalışan form uygulamaları yapılır.

Ön Gereksinim: Algoritma ve Programlama Mantığı, Temel C# Bilgisi

Bilişim Hukuku II dersi

Bilimsel Araştırma Teknikleri Dersi

İnsan Bilgisayar Etkileşimi dersi

Dersin Amacı

Bu dersin sonucunda, temel etik kavramı, gelişimi, batı medeyiti ve İslam kültüründeki anlamı, edep kavramının önemi, adab-ı muaşeret ile nezaket kuralları hatırlanır; Bir mühendis olarak sahip olunması gereken adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk, sorumluluk, insan hakları, hukukun üstünlüğü, sevgi, saygı, emeğin hakını vermek gibi temel değerlerin hatırlatılır; Çalışma etiğinde iş ahlakının önemi ile mühendislik etik sözleşmesi öğrenilir; Mevzuatımızda, İş Kanunu ve Etik Yönetmeliğindeki etiğe dair müeyideler öğrenilir.

İçerik

Temel kavramlar. Etik ile ahlak olgusu arasındaki ilişki. Etik kavramının tarihi, antik çağda, günümüzde ve felsefede etik. Etikde ve edep kavramı. Endüstri mühendisliğinde edep, konuşmada, yaşantıda edep. Etik davranışlar, edepli olmak, tevazu sahibi, sabırlı, hoşgörülü, hakkaniyetli, doğru, nezaketli ve iyi niyetli olmak. Etiğin temeli: kendini tanıma. Batı felsefesinde ve İslam kültüründe kendini tanıma. Konuşmada etik ve edep olgusu. Alışkanlıklardan kaynaklanan konuşma yanlışları. Konuşma unsurları ve konuşma sanatı. Fesahat, balağat, hitabet. Başlıca etik ilkeleri: adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, hümanizm, hukukun üstünlüğü, sevgi, saygı, emeğin hakkını verme, yasadışı talimatlara direnme. Çalışma etiği ve iş ahlakı. Mühendislik etiği, mesleki etik, etik sözleşmesi, mühendislik sözleşmesi, mühendisin sorumlulukları. İş Kanununda etik. Etik davranma ilkesi, feshin geçerli sebeplere dayandırılması, işçinin ve işverenin haklı nedenlerle derhal fesih hakkı. Etik yönetmeliği, amacı, kapsamı, dayanağı, etik ilkelerinin uygulanması ve kültürünün yerleştirilmesi. Adab-ı muaşeret ve ilkeleri. Bireysel ve toplumsal nezaket ve zerafet.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonucunda, temel etik kavramı, gelişimi, batı medeyiti ve İslam kültüründeki anlamı, edep kavramının önemi, adab-ı muaşeret ile nezaket kuralları hatırlanır; Bir mühendis olarak sahip olunması gereken adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk, sorumluluk, insan hakları, hukukun üstünlüğü, sevgi, saygı, emeğin hakını vermek gibi temel değerlerin hatırlatılır; Çalışma etiğinde iş ahlakının önemi ile mühendislik etik sözleşmesi öğrenilir; Mevzuatımızda, İş Kanunu ve Etik Yönetmeliğindeki etiğe dair müeyideler öğrenilir.

Bilişim Hukuku I dersi

PROJE YÖNETİMİ DERSİ