Available courses

Yönetim, tüm sosyal yapıların temel bir parçasıdır ve her türlü organizasyonda bulunur. İster kar amacı güden işletmeler, ister kamu kurumları, ister sivil toplum kuruluşları olsun, hepsi hedeflerine ulaşmak için etkili bir yönetime ihtiyaç duyar. Yönetim, insanlık tarihi kadar eskidir, ancak bilimsel olarak incelenmesi daha yeni bir gelişmedir. Yönetim bilimi, sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimlerle birlikte, yönetimde de yeni kavramlar ve yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu eğitimde, stratejik yönetim, performans yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi gibi modern ve güncel yönetim konuları ele alınmıştır. Uzaktan eğitim tekniklerine uygun olarak hazırlanan bu eğitimin, öğrencilere faydalı olacağı ve yönetim bilimine katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Uluslararası İlişkiler, sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, psikoloji, hukuk ve tarih gibi farklı alanlarla etkileşim içinde olan bir disiplindir. Bu disiplinin teorileri, bu farklı alanlardan alınan fikirlerle geliştirilmiştir ve bu teoriler, uluslararası ilişkilerin farklı yönlerini çeşitli bakış açılarından incelememize yardımcı olur. Teoriler sayesinde, uluslararası ilişkileri daha iyi anlamak, açıklamak, yorumlamak ve politikalar geliştirmek mümkün olur. Bu eğitimin ikinci parçası olan teori kısmında, Entegrasyon Teorileri, Rejim Teorileri, Savunmacı ve Saldırgan Realizm, Sosyal İnşacılık (Konstrüktivizm), Feminizm, İngiliz Okulu, Kopenhag Okulu ve Uluslararası Ekonomi Politik Teorileri gibi çeşitli konular ele alınmıştır. Bu eğitim, öğrencilerin Uluslararası İlişkilere daha sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olacak.

Uluslararası İlişkiler Kuramları-I dersi, Uluslararası İlişkilerin rastgele gelişmelerden oluşmadığını, kendi kuralları, felsefesi ve belirli teorilere dayalı bir bilim dalı olduğunu öğrencilere anlatmayı amaçlar. Bölüm öğrencileri için hazırlanmış bu eğitim, açık ve anlaşılır bir dille, bu alandaki ihtiyaçları karşılamayı hedefler. Eğitimin amacı, Uluslararası İlişkiler alanındaki öğrencilere bu alanın kurallarını öğreterek, karmaşık olayların içinde yolunu bulmalarına yardımcı olmaktır. Eğitim, geçmiş ve günümüz olaylarını anlamada ve gelecekteki olayları tahmin etmede öğrencilere yardımcı olacak. Uluslararası İlişkiler Kuramları-I eğitiminde ele alınan başlıklar arasında Realizm, Neorealizm, Liberalizm, Yeni Liberalizm, Marksizm, Merkez-Çevre Teorileri, Jeopolitik Teoriler, Oyun Teorisi, Uluslararası Sistem Teorisi, Karar Verme Teorisi, Pozitivizm ve Epistemolojik Tartışmalar bulunmaktadır.

Yönetim, her türlü kuruluşun en temel parçasıdır. Peter Drucker'ın da söylediği gibi, kamu kurumlarından özel şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına kadar her türlü organize sosyal grup, yönetim biliminin konusudur. Yönetim bilimi, bu grupların yapısını, işleyişini ve insan kaynaklarını inceler. Yönetim, insanların toplu halde yaşamaya başladığı andan itibaren önemli bir konu olmuştur. Bu eğitim, yönetimin ne olduğunu, yönetim biliminin temellerini, yönetim fonksiyonlarını ve zaman içinde nasıl geliştiğini incelemektedir. 'Yönetim Bilimi I' adlı bu eğitimin, yönetim bilimi dersi alan öğrencilere ve bu alana ilgi duyan herkese yardımcı olacağını umuyoruz.

Bu ders psikolojinin temel prensiplerine nesnel ve bilimsel bir giriş niteliğindedir.

3 BOYUTLU TASARIM VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ FİNAL SINAVI

İŞLETİM SİSTEMLERİ alanında alacağınız 7 dersin içerikleri bu başlık altında sunulacaktır.

İNGİLİZCE II Dil Dersi

İçerik:

Açık kaynak işletim sisteminin kurulumu ve temel ayarlarına ait bilgilerin kazandırıldığı bir öğretim materyalidir. 


İşletim sistemi, bilgisayarda donanımın ve uygulama programlarının bizim ihtiyaçlarımıza cevap verecek biçimde kullanımı için en önemli unsurlardan birisidir. Günümüzde küresel işletim sistemi pazarında en çok kullanılanlar, Windows ve Linux işletim sistemlerdir.

Bunlardan Windows kaynak kodları kapalı ve kullanıcısına üreticinin verdiği izinlerin dışında değişiklik hakkı vermeyen kapalı bir işletim sistemi yazılımıdır.

Linux işletim sistemi yazılımı ise açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. Bu da kullanıcının işletim sistemini kendine ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi demektir. 

İnternet üzerindeki sunucuların büyük çoğunluğu açık kaynak kodlu işletim sistemleri kullanırken, bireysel kullanıcılar ise kapalı kaynak kodlu işletim sistemlerini kullanmaktadır. Bu durum için en önemli sebep olarak ise,  kullanıcıların açık kaynak kodlu işletim sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması diyebiliriz.  

Açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin farklı dağıtımları ile her ihtiyacı karşılayabilecek bir yapısı vardır. Ayrıca sizler bilişim teknolojilerinde sıradan kullanıcı olmanın ötesinde daha ileriye gitmek için açık kaynak kodlu işletim sistemlerini öğrenmek isteyebilirsiniz.  


Eğitim sonunda;

1. Açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu gerçekleştirebileceksiniz.

2. Temel masaüstü işlemlerini yapabileceksiniz.

3. Dosya işlemlerini yapabileceksiniz.

4. Ofis araçlarını kullanabileceksiniz.

5. Temel ağ ayarlarını yapabileceksiniz.

6. İnternet bağlantısını oluşturabileceksiniz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının amacı, öğrencilerin siyasi, idari ve hukuki konularda temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesini; yönetim alanındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirme yapabilme ve sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

siyaset_bilimi.pngsiyaset_bilimi.png

Ders kapsamında, öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

  • Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış
  • Ağ Yönetimi ve SNMP
  • Simetrik Şifreleme ve Mesaj Gizliliği
  • Açık Anahtar Şifreleme ve Mesaj Doğrulama
  • Anahtar Dağıtımı ve Kullanıcı Kimlik Doğrulama
  • İletim Katmanı ve Kablosuz Ağ Güvenliği
  • E-Posta Güvenliği
  • Sistem Güvenliği

ag_yonetimi_ve_bilgi_guvenligi.jpgag_yonetimi_ve_bilgi_guvenligi.jpg

"3D Görselleştirme ve Render Teknikleri (V-Ray)" dersi, öğrencilere 3D tasarım alanında profesyonel görüntüler oluşturmak için gerekli bilgi ve becerileri sunmayı amaçlar. Bu ders, V-Ray render motorunu kullanarak yüksek kaliteli görsel sonuçlar üretme sürecine odaklanır. Öğrenciler, gerçekçi ışıklandırma tekniklerini öğrenerek nesnelerin ve sahnelerin doğal aydınlatma koşullarını simüle edebilecekleri becerileri kazanırlar. Ayrıca, kaplama ve malzeme uygulamalarını öğrenerek nesnelerin gerçekçi yüzeylerini ve doku detaylarını oluşturma yeteneklerini geliştirirler. Bu ders, öğrencilerin V-Ray'in sunduğu araçları kullanarak görsel hikaye anlatımı ve atmosfer oluşturma konularında da yetkinlik kazanmalarına olanak tanır. Öğrenciler, V-Ray'in optimize edilmiş render süreleri ve entegrasyon özellikleri sayesinde büyük ve karmaşık sahneleri etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenirler. 3D Görselleştirme ve Render Teknikleri (V-Ray) dersi, öğrencilerin sanatsal ve teknik becerilerini birleştirerek etkileyici ve gerçekçi görseller oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.