TEMEL HUKUK  dersinin amacı; hukukun temel prensiplerinin hukuksal kurumları ve hukuk terimlerini bilmek , hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil bir şekilde çözme yeteneğini kazandırmak ve geliştirmek şeklindedir.