Muhasebe, bir sistem olarak ele alındığında, yasalarca belirlenen veya işletmelerin gereksinim duyduğu belgeler, sistem girdileri olarak işlenir ve sonuçta finansal tablolar elde edilir. Bu tablolar, işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını yansıtır. Mali durum, işletmenin varlıkları ve kaynaklarının belirli bir tarihteki durumunu ifade ederken, faaliyet sonucu, işletmenin dönemsel gelirlerini, karlarını, giderlerini ve zararlarını gösterir ve işletmenin kar mı yoksa zarar mı ettiğini belirler. Bu bilgilerin üretilmesi ve amaca uygun kullanılabilmesi için kayıt, sınıflandırma ve özetleme konularının bilinmesi gerekir. Bu ders, söz konusu konulara giriş seviyesinde bilgiler sunmaktadır. Aldığınız diğer muhasebe dersleri tamamlandığında, finansal tabloların denetimine kadar olan süreç de tamamlanmış olacaktır.