Sosyal psikoloji, insanların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını sosyal etkileşimler ve sosyal bağlamlar içinde anlamaya çalışan bir psikoloji alt dalıdır. Bu disiplin, bireylerin diğer insanlarla olan ilişkilerini, gruplarla etkileşimlerini, sosyal normları, tutumları, algıları, davranışlarını ve diğer sosyal süreçleri inceler.