İktisada Giriş I ve İktisada Giriş II dersleri, temel ekonomi konularını kapsayan ve öğrencilere ekonomiye genel bir bakış sunan derslerdir. İktisat, kaynakların nasıl tahsis edildiği, üretim ve tüketim süreçleri, fiyat oluşumu, piyasa dengesi gibi ekonomik konuları inceler.