Araştırma çok çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Ancak tüm araştırmaların temelinde, insanları doğrudan ya da dolaylı bir biçimde meşgul eden problemlere çözüm bulma gereksinimi yatar. Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak da tanımlanabilen bilimsel araştırma, birbirini izleyen ve etkileyen adım ya da etkinliklerden oluşan sistematik bir süreçtir. Araştırma kavramını açıklamadan önce araştırmanın temel yapı taşını oluşturan bilim ve bilimsel yöntem kavramlarının incelenmesi gerekmektedir.