Girişimcilik tüm dünyada ekonomik kalkınma açısından itici bir güç olmuştur. Literatüre bakıldığında girişimcilik kavramının birçok yazar tarafından farklı dönemlerde farklı bakış açılarıyla incelenmekte olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla; fırsatları görmek, kaynakları bir araya getirmek ve risk almak gibi konular ele alınarak kavram açıklanmaya çalışılmıştır.