Dersin Amacı:
Mimarlığın temelini oluşturan kavramların irdelenmesi