GÖRSEL PROGRAMLAMA / MASAÜSTÜ PROGRAMLAMA

Bu derste .NET kullanarak Masaüstü uygulamaları oluşturmayı öğreneceksiniz. Dersler boyunca Windows üzerinde çalışan form uygulamaları yapılır.

Ön Gereksinim: Algoritma ve Programlama Mantığı, Temel C# Bilgisi