Algoritma ve Programlama dersi C# dili ile işlenecektir.
C#; Microsoft tarafından .NET Teknolojisi için geliştirilen modern bir programlama dilidir. Sözdizimi C benzeri bir deneyim sunar.